Een leven vol persoonlijkheid verdient een afscheid vol persoonlijkheid. Niet meer. Niet minder.

Anders dan anders

“De laatste vijf begrafenissen die ik heb bijgewoond, waren allemaal dezelfde.” De dame in de kappersstoel naast Stefanie deelde haar ervaring.

Weet je? Het is niet de eerste keer dat wij dit hoorden. We maakten het zelf ook al mee.

En toch … Het mooiste deel van de viering was voor ons het persoonlijk verhaal, en teksten gebracht door familie en vrienden. Altijd. En altijd voelde dit te kort.

Dus … meer van dat graag. Veel meer. Van de eerste tot de laatste seconde.

Stefanie en Fien schrijven en organiseren afscheidsvieringen in de eerste dagen na een overlijden, en koestermomenten maanden of jaren na datum.

Afscheid op jouw manier

Afscheid anders betekent niet per se tegen de stroom in zwemmen of alles overboord gooien wat als vertrouwd voelt.

Het gaat om voluit delen wat jou dichter bij degene brengt die je moet missen. Zonder je te laten afleiden door wat zogezegd hoort of welke keuzes anderen zouden maken.

Vertrekken vanuit jezelf, vanuit de kern van jullie relatie en de liefde die jullie delen. Dat is zo sterk. Dat is de zachte kracht die Huis Stella voor jullie wil zijn.

Wanneer je nog maar pas iemand mist. Wanneer je dat al jaren doet.

“De dood komt. Ze hoort onlosmakelijk bij het leven. Net zoals loslaten en liefhebben, twee zijden van dezelfde medaille. En als ze komt, willen wij jullie ruggensteunen om op dat moment te kunnen voelen waar je nood aan hebt. Te kiezen voor een persoonlijk pad, dat al dan niet aansluit bij de geldende tradities. Te beseffen dat het een en/en verhaal is, en niet of/of. Jullie hoeven niet voor minder te gaan. Een leven vol persoonlijkheid, verdient een afscheid vol persoonlijkheid. Niet meer. Niet minder.”  –  Fien

Werkwijze

Bouw op ons

Weet dat wij er voor jullie zijn. Met heel ons hart. Het eerste gesprek verloopt dan ook in alle vertrouwen en op een warme manier daar waar jullie thuis zijn. Wij luisteren naar jullie verwachtingen en naar het verhaal van een bijzonder mens.

Herinneringen

Om tot een volledig verhaal te komen dat recht doet aan een kostbaar leven, luisteren wij en bevragen wij jullie groep. We beperken ons niet tot de intieme familiekring en noteren op jullie aangeven ook de herinneringen van vrienden, buren of collega’s.

Alles juist

Voor jullie zijn er geen grenzen, geen regels. Creativiteit in tekst en structuur is cruciaal. Samen denken we na over de opstelling, muziek en sprekers. Alles doordacht en eigen aan haar. Aan hem. Alles juist.

afscheid nemen ceremonie

Evelien

“Zo blij dat jij erbij was op dat moment, om orde te scheppen in onze overrompelende chaos aan herinneringen. Van alle kosten van een begrafenis, is een ceremoniespreker als jij het meest waardevolle. Zo zie ik het toch. Want woorden blijven. Ze vormen een extra herinnering en geven troost op moeilijke dagen. En dat is elke euro waard. Nog eens bedankt daarvoor.”

Caroline

“Telkens ik je teksten lees, raakt het me opnieuw en opnieuw… Ik hoop echt dat veel mensen de weg naar jou vinden, want dankzij jou was het een prachtige persoonlijke viering en konden we in die donkere tijden af en toe met een glimlach aan haar terugdenken.”

Kim en Ann

“Je flexibiliteit en professionalisme zijn bewonderenswaardig. We onthouden zeker de bijzondere manier waarop je wist te luisteren, haar verhaal interpreteerde en de warm verwoorde tekst die je vervolgens wist te creëren. Een lach en glimlach bij ieder van ons toen je zachte stem haar liefdevolle verhaal bracht.”

Een portret vol karakter

Het resultaat is een levensverhaal vol herinneringen. Een portret vol karakter. Ter ere van wie jullie missen. Huis Stella schrijft en brengt het verhaal. Sereen en treffend. Jullie beleven een unieke ceremonie waarin jullie jullie geliefde herkennen. Een moment van de mooiste soort, gedragen en geruggensteund door jullie groep.

Zoals hij was. Zoals zij was.

Wat doet Huis Stella anders?

Tijd en ruimte

Wij geven jullie alle ruimte om op verhaal te komen. Wij wandelen met jullie mee en luisteren naar iedereen (familie, vrienden, buren, collega’s, …) die verhaal wil delen. Alleen zo komen wij tot een volledig beeld van wie gemist wordt. Dit proces vraagt tijd.

Gelaagd en eerlijk

Alle teksten en gedichten zijn zelfgeschreven en altijd gloednieuw. Wij verwerken alle verhalen klein en groot tot een eerlijk, gelaagd en compleet portret. Met grote aandacht voor detail en persoonlijkheid.

Wij beantwoorden je vragen:

Ontdek nog meer over afscheid anders in de blog.

Naar de blog

Hoe ziet een viering er dan uit?

Huis Stella brengt afscheid dat van de eerste tot de laatste minuut gaat over wie wordt gemist. Dit omvat een leven aan verhalen en anekdotes, maar bovenal is het een ode aan een bijzonder mens. Wij vertellen over hoe jong wat ouder werd, over hoe daden voortkwamen vanuit waarden, hoe liefde werd getoond. Ook de rafelige kanten van het leven krijgen een plaats. Niemand is perfect, toch?

Wij zijn madammen van verhalen en genuanceerd verhaal schrijven doen we steeds vanuit de context die jullie ons geven. Een map met standaardteksten hebben we niet. Inspiratie putten wij enkel uit wat jullie met ons delen.

Samen denken wij na over wie zal spreken, over de muziek die mag weerklinken, welke beelden worden getoond. De ceremonies van Huis Stella zijn niet religieus.

Hoeveel tijd hebben jullie nodig?

Wij rekenen niet in uren, maar in dagen. Enkel zo kunnen we recht doen aan het verhaal van jullie bijzondere iemand. Laat ons even een voorbeeld geven.

Voor een afscheid spraken we met twaalf personen. Eerst met haar kinderen en dan haar kleinkinderen. Wij belden en mailden met haar vriendinnen, uitgebreide familie en oud-collega’s. Die herinneringen gaven wij structuur. Wij overlegden nogmaals met de kinderen over de ceremonie, het verhaal en ook over de gevoeligheden die spelen.

De begrafenisondernemer kreeg een gedetailleerd draaiboek. Pagina na pagina vervlochten wij alle elementen tot een geheel dat klopte. Alles nieuwe tekst. Ter ere van haar schreven we ook een gedicht op maat, in het West-Vlaams. Om alle genodigden te ontvangen waren we ruim op tijd aanwezig. Ten slotte weerklonk haar verhaal.

Hoe lang duurt een afscheidsviering?

Wij zitten een uur samen. Korter mag. Langer ook. Wij laten ons leiden door jullie wensen en grenzen.

Helpt Huis Stella ons ook met het rouwdrukwerk?

Graag zijn we er al bij wanneer jullie de rouwbrieven opmaken. Ook hiervoor schrijven we op maat en helpen we jullie nadenken over hoe het anders kan met een frisse en moderne verwoording.

Stefanie en Fien, komen jullie samen vertellen of boeken we één spreker?

Voor een afscheidsviering komt Stefanie of Fien bij jullie langs. Bij grote opdrachten (bv. meerdere aparte vieringen (een intiem en een publiek), koestermomenten waarbij we ook meer aan event planning doen) is het soms aangewezen om ons samen te boeken. We bekijken eerst samen wat jullie nodig hebben. Dan pas beslissen we.

afscheid nemen ceremonie

Waarom Stefanie gelooft in anders afscheid nemen … dat mocht ze bij Sofie Lemaire gaan uitleggen.

Luister naar de podcast