Privacy Policy

Huis Stella vindt de bescherming van uw privacy en uw gegevens zeer belangrijk, en in navolging hiervan heeft Huis Stella een privacybeleid opgemaakt.
Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

I. Wie is Huis Stella?

Huis Stella, een eenmanszaak opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Jasmijnenstraat 31, 8710 Wielsbeke, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE0771.529.486 (hierna “Huis Stella”)
E-mailadres: hallo@huisstella.be

II. Welke persoonsgegevens verwerkt Huis Stella?

Huis Stella verzamelt alleen de persoonsgegevens die door u werden bezorgd. Zo zal u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres aan Huis Stella bezorgen indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer u gebruik wenst te maken van Huis Stella’s diensten. Huis Stella verzamelt alleen de persoonsgegevens die door u werden bezorgd. Zo zal u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres aan Huis Stella bezorgen indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer u gebruik wenst te maken van Huis Stella’s diensten.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Huis Stella verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bedrijfsgegevens
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op het leerplatform The Huddle.
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op de website
Internetbrowser en apparaat typeHuis Stella verwerkt uw gegevens dus enkel voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u (de klant) en Huis Stella, (ii) voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of
(iii) wanneer Huis Stella een rechtmatig belang heeft dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

III. Cookies

Huis Stella gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Huis Stella gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan deze website heeft Huis Stella u al geïnformeerd over deze cookies. U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

IV. Waarvoor verwerk ik uw gegevens?

Huis Stella verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verlenen van een dienst
Bezorgen van een gratis gids of product aangekocht via de website
Verzenden van de nieuwsbrief
Contacteren in het kader van de te verlenen dienst
Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten
Huis Stella verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de BTW–aangifte

V. Uw rechten

U hebt (onder bepaalde voorwaarden) recht op:
– Opvragen van een kopie van uw persoonsgegevens,
– Correctie vragen van uw persoonsgegevens,
– Vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist,
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
– Uw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief).

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar hallo@huisstella.be.

Huis Stella wenst u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht- indienen

VI. Bewaringstermijn gegevens

Huis Stella bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Waarvoor verwerkt Huis Stella uw gegevens?”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Huis Stella uw gegevens langer bewaren.

VII. Beveiliging gegevens

Huis Stella neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact op via hallo@huisstella.be.

VIII. Delen van de gegevens met derden

Huis Stella zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

Indien het noodzakelijk is dat Huis Stella in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Huis Stella uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Huis Stella hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van Huis Stella’s rechten.

In geen geval zal Huis Stella uw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Huis Stella beheerd worden. Huis Stella is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

IX. Vragen

Als u een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van uw gegevens, contacteer Huis Stella dan door een e-mail te sturen naar hallo@huisstella.be.